Podczas organoleptycznej oceny wina, korzystamy przede wszystkim z dobrodziejstwa niezastąpionego do chwili obecnej narządu węchu, aparatu smaku i zmysłu dotyku. Zanim jednak dokładniej opiszę sposób ich działania i budowę, chciałbym wspomnieć o istnieniu wartości progowych percepcji zmysłowej.

Podczas sensorycznej analizy wina, z różną intensywnością odczuwamy substancje pobudzające nasze narządy zmysłu. Dlatego dla określenia skali tych doznań mówi się o następujących progach zmysłowych.

Generalnie o wartości progowej substancji zapachowych i smakowych mówi się wtedy, gdy min. 50 % uczestników degustacji odczuwa te substancje.

Próg percepcji (wrażliwości) to stan, kiedy pobudzenie zmysłowe jest na tyle wystarczająco silne, że mamy do czynienia już z jakimś zapachem czy smakiem, ale nie możemy go zidentyfikować.

Mówiąc o progu rozpoznania potrafimy „odczuć” konkretną substancję i ją zdefiniować.

W przypadku, gdy koncentracja naszej substancji jest ponad progiem rozpoznania i dalsza zmysłowa percepcja jest niemożliwa, mówi się o osiągnięciu progu nasycenia.

1.    Aparat węchu i jego właściwości

Ludzki zmysł węchu jest najdoskonalszym narzędziem „odbioru” różnych zapachów. Nie ma do tej pory żadnego przyrządu, który mógłby dorównać człowiekowi. Uczeni twierdzą, że można w winie wyróżnić nawet do 800 różnych substancji zapachowych.

Tylko drogą nosowa i drogą poza nosową substancje zapachowe dostają się do błony śluzowej (węchowej), czyli do komórek węchowych. Jeżeli otwory nosowe zostają zamknięte wtedy nie jesteśmy w stanie odczuwać żadnych zapachów, nawet tych dostarczanych za pomocą połączenia jamy ustnej z nosową.

W takiej sytuacji komórki węchowe stają się nieaktywne, a wino znajdujące się w ustach poddawane jest sensorycznej analizie, poprzez narządy smaku i zmysł dotyku (uczucie ciepła-zimna, ściągania, czy łagodnego dotyku).

Budowa aparatu węchowego i jego działanie

Molekuły zapachowe przez otwory nosowe dostają się do jamy nosowej. Tutaj wdychane zapachy rozdzielane są przez małżowiny nosowe, a powstający nad najwyższą z nich wir, intensyfikuje dojście tych zapachów do receptorów.  Są to tzw. komórki dwubiegunowe, które zlokalizowane są w górnej części jamy nosowej, zwanej błoną węchową.

Szacuje się, że ludzki aparat węchu posiada od 10 do 200 milionów komórek węchowych, które na przestrzeni od 2 do 3 dni tworzą się na nowo. W ramach ciekawostki błona węchowa zajmuje u człowieka powierzchnię około 5 cm2, gdzie u psa jest ona 10-krotnie większa.

Jak zbudowane są te receptory i jak działają

Jedna wypustka komórki węchowej zaopatrzona we włoski węchowe (rzęski) zwrócona jest na powierzchnię błony śluzowej, a druga jako neuryt (akson) przechodzi do mózgu. W taki sposób, najpierw zapachy odbierane są na powierzchni błony śluzowej (węchowej), a później za pomocą nerwu węchowego przedostają się do opuszki węchowej, do mózgu. Tam następuje już jakby „identyfikacja i rozpoznanie” molekuł zapachowych.

2.    Zmysł smaku i dotyku

Napełnienie ust winem wyzwala działanie aparatu smaku i aktywuje zmysł dotyku. Wspólna praca tych organów umożliwia  poczuć, na różnych etapach degustacji, w ustach (w ataku, na podniebieniu i w końcówce) smaki podstawowe, a także aromaty, taniny i ciepło alkoholu.

Dlatego też procesowi rozpoznania smaków towarzyszą takie doznania jak:

1.  Wrażenia węchowe (drogą poza nosową nawet mniej lotne zapachy dostają się do komórek węchowych),
2.  Wrażenia dotykowe (poprzez garbniki możemy poczuć ściągające właściwości, ale także miękkość, gładkość itp.),
3.  Wrażenia termiczne ( np. alkohol także ma wpływ na odczucie chłodu lub ciepła).

Na etapie rozpoznawania smaków, dokujemy oceny równowagi nie tylko pomiędzy smakami, ale także pomiędzy nimi a innymi, wyżej wymienionymi, wrażeniami współwystępującymi.

W jamie ustnej znajdują się takie narządy smaku jak język, podniebienie czy przełyk. Różne części tych narządów są mniej lub więcej podatne na percepcję niektórych z 4 podstawowych smaków: czyli słodki, słony, kwaśny i gorzki. Przednia górna część języka pozna smak słodki i słony. Przechodząc dalej do tyłu i okolice podniebienia  miękkiego odczujemy smak kwaśny i gorzki. Tutaj mamy na myśli przede wszystkim części boczne języka. Natomiast przełyk i okolice krtani wykazują równą wrażliwość na smaki.

To kupki smakowe pozwalają odczuwać smaki. Człowiek posiada ich około 2000 a każdy z nich ma od 20 do 30 komórek smakowych. Zwróćmy uwagę o ile jest ich mniej w porównaniu do receptorów węchowych (tutaj od 10 do 200 milinów). Komórki smakowe zalicza się do receptorów typu kontaktowego. Są one, podobnie jak węchowe, dynamicznymi organami, czyli przechodzą proces odbudowy i tworzą się na nowo w rytmie 10 dniowym.

Powyżej pojedynczy kubek smakowy, posiadający wiele receptorów smakowych (od 20 do 30), a w dolnej części neuryt – długa wypustka komórki nerwowej przewodząca impuls nerwowy.

Pobudzone smakami receptory przesyłają poprzez system nerwowy impuls do mózgu, a dokładnie do ośrodków smaku.

Uwarunkowania pobudzenia smakowego

Siła wywołania odczucia smakowego poprzez pewną substancję zależy od:

1.   Jej skoncentrowania (ekstraktywności) i temperatury,
2.  Od wielkości pobudzanej powierzchni,
3.  Od długości trwania pobudzenia,
4.  W małym zakresie od wartości pH śliny, im bardziej jest ona neutralna, tym większa jest reakcja czuciowa człowieka.

Ponadto  odczucia smakowe są wzmacniane w momencie, gdy poruszamy językiem w buzi.  Wtedy te sensorycznie przez nas badane substancje zostają rozprowadzone po całym języku i mają lepszy bezpośredni kontakt z kubkami smakowymi.  Także „żucie” wina w jamie ustnej wzmaga wydzielanie śliny i tym samym wpływa na komórki smakowe.

Właściwości narządów zmysłu to niewielka część przygotowywanych przeze mnie seminariów degustacyjnych, które już niedługo pojawią się w mojej ofercie. Uczestnik takich edukacyjnych spotkań pozyska ogólną wiedzę na temat wina i pozna zasady ustalania kolejności ich kosztowania. Ponadto ogólne zasady ułatwiające dobór win do potraw oraz szereg ćwiczeń i zadań zwiększających sprawność narządów zmysłu. Nadrzędnym celem seminariów degustacyjnych jest poznanie zasad przygotowania i sztuki degustacji. Z wykorzystaniem nabytej wiedzy przeprowadzana będzie sensoryczna ocena win, których dobór będzie uzasadniony tematycznie lub będzie miał przede wszystkim cel dydaktyczny.

Zostaw wiadomość

Plugin by:aAM