Seminaria

 

Winiarskie seminarium degustacyjne: uczestnikami są osoby, które chcą posiadać kompletną wiedzą z zakresu degustacji i sprawdzić własne zdolności rozpoznawcze aparatu zmysłu, według kryteriów stosowanych w instytucjach zajmujących się badaniami sensorycznymi. Uczestnicy tego seminarium zaczną rozumieć jak działają narządy zmysłu i co stanowi o jakości wina.

Koszt: 300zł+VAT/osoba (w cenie materiały szkoleniowe i pomocnicze).

Czas trwania to łącznie około 10 godz. Przewidywane są dwa spotkania po 5 godz.

Przebieg spotkania:

I.                    Wino i degustacja idealną parą.

1.1.Bogaty skład wina czyni go najlepszym kandydatem do kosztowania.

1.2.Definicja degustacji, jej istota i cel.

1.3.Przygotowanie degustacji wina (organizacja degustacji, temperatura podawania wina, kształt i rodzaj kieliszka, kolejność kosztowania win itp.).

II.                  Charakterystyka narządów zmysłu, badania ich możliwości i ich trenowanie.

2.1.Progi percepcji zmysłowej. Sensoryczna zabawa z odnajdowaniem progu wrażliwości i rozpoznania.

2.2.Aparat węchowy i jego właściwości.

2.3.Zmysł smaku i dotyku.

2.4.Sprawność i funkcjonalność percepcji zostaje doskonalona poprzez ćwiczenia (zajęcia związane z odgadywaniem typowych aromatów winnych).  

III.             Sztuka degustacji w czterech zasadniczych etapach profesjonalnej degustacji z użyciem typowego słownictwa.

3.1.Ocena wzrokowa (barwa, klarowność i konsystencja wina).

3.2.Aromaty zapachowe tworzące bukiet.

3.3.Rozpoznawanie smaków i „twardości” wina. Ćwiczenie z użyciem zmysłu smaku i dotyku.

3.4.Ocena końcowa uwzględniająca wcześniejsze kroki degustacji.

3.5.Degustacja 3 win przeprowadzona wg profesjonalnego schematu ich kosztowania.

Plugin by:aAM