Regulamin kursów

 „ERA WINA. Tomasz Łukawiecki”

1. Organizator kursów: „ERA WINA. Tomasz Łukawiecki”.

2. Niniejszy regulamin reguluje świadczenia wszystkich usług winiarskich zamieszczonych w katalogu „Kursy winiarskie” na stronie internetowej organizatora.

3. Uczestnikami kursów mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

4. Kursy winiarskie mogą odbywać się na terenie kraju, przeważnie mają miejsce w województwie dolnośląskim, najczęściej we Wrocławiu i jego okolicach. Konkretne miejsce i termin przeprowadzenia pewnego rodzaju kursu, będą na bieżąco opisane na stronie internetowej organizatora. Oczywiście mogą być one prowadzone także w miejscu wybranym przez klienta. Szczegółowe pytania i propozycje terminów dotyczące oferty proszę kierować pod numer: +48668152626 albo na maila: kontakt@produkcjawina.com

5. Rezerwacja miejsca dokonuje się poprzez zaksięgowanie wpłaty na firmowym rachunku bankowym o numerze: 27109024860000000121093969, Bank Zachodni WBK S.A. 12 O. we Wrocławiu, w terminie najpóźniej do 6 dni przed rozpoczęciem kursu. Po dokonaniu przelewu należy wysłać e-maila na adres: kontakt@produckjawina.com, z potwierdzeniem dokonania przelewu oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika/-ów. Dopiero po otrzymaniu e-maila zwrotnego od organizatora rezerwacja staje się potwierdzona. Dokonanie płatności równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu. Osoby dokonujące wpłaty na minimum 20 dni przed rozpoczęciem kursu otrzymują 5% rabatu. Posiadacze karty klienta (do uzyskania poprzez kontakt mailowy) uprawnieni są do 15% upustu na wszystkie oferowane kursy winiarskie. Wszystkie oferowane promocje i rabaty nie łączą się.

6. Potwierdzenia dokonania wpłaty w postaci paragonu, czy faktury będę generowane do 7 dni od terminu wpłaty i przesyłane drogą mailową lub tradycyjną pocztą.

7. Minimalna liczba uczestników to 6 osób, a maksymalna to 20 osób (nie dotyczy to oczywiście oferty kierowanej do sektora Horeca). Rezerwacje będą przyjmowane do wyczerpania się miejsc.
W przypadku nie zebrania się minimalnej liczby uczestników „ERA WINA. Tomasz Łukawiecki” zastrzega sobie prawo do odwołania terminu kursu.
Kurs może zostać odwołany także z innych, nieprzewidzianych powodów, niezależnych od woli organizatora. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione z powodu odwołania kursu. W przypadku zmiany terminu kursu, wpłaty są zwracane na konta uczestników, chyba że wpłacający potwierdzi, że nowy termin jest odpowiedni. Informacja o odwołaniu kursu, będzie przekazana na adres e-mail zapisanych uczestników, nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem.

8. Rezygnacja albo wybór nowego terminu kursu jest możliwy na 8 dni przed terminem odbywającego się kursu. W przypadku rezygnacji całość wpłaty zostaje zwracana.

9. Po tym czasie zmiana terminu jest płatna 50zł, a w przypadku rezygnacji wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

10. Udział w kursie może zostać przekazany innej osobie.

Plugin by:aAM