Degustacja wina

21kw. 2011

Podczas organoleptycznej oceny wina, korzystamy przede wszystkim z dobrodziejstwa niezastąpionego do chwili obecnej narządu węchu, aparatu smaku i zmysłu dotyku. Zanim jednak dokładniej opiszę sposób ich działania i budowę, chciałbym wspomnieć o istnieniu wartości progowych percepcji zmysłowej. Podczas sensorycznej analizy wina, z różną intensywnością odczuwamy substancje pobudzające nasze narządy zmysłu. Dlatego dla określenia skali tych […]

09gru 2010

Degustacja –  ta sensoryczna sztuka „testowania” wina, polega z jednej strony na umiejętnym rozpoznaniu przez receptory różnych smaków i aromatów, z drugiej strony na wyczuciu jak one z sobą współgrają (ich stopień nasycenia, długość występowania, wzajemna harmonia itp.) i komponują się w całej materii wina. Jak odczuwanie pewnych zapachów jest kwestią treningu, tak trafna ocena […]

Plugin by:aAM